Ekologie


Pracujeme na tom, abychom naší činností co nejméně zatěžovali životní prostředí.

Všechen dřevní odpad který vyprodukujeme, použijeme k výrobě tepla pro pracovní pohodu našich zaměstnanců, sušení dřeva a dodržení technologických procesů, kde je třeba teplo.

Veškerý vzduch s dřevními pilinami a prachem, který odsáváme od naších strojů je přefiltrován v moderním centrálním odsávání a má menší obsah prachových mikročástic než vzduch, který běžně dýcháme v naší lokalitě.

Používání ekoligicky zatěžujících obalu jako třeba PE sáčky, stretch folie a ostatní plastové obaly se snažíme snižovat na minimum, navrhujeme našim zákazníkům co možná nejekologičtější varianty balení.

Zbylé odpady zodpovědně třídíme a předáváme k recyklaci.

Přemýšlíme i o dopravě, kterou se snažíme optimalizovat, abychom se podíleli na snižování produkce CO2.

Postupně měníme osvětlení v naší výrobě za úspornější LED zdroje.

Povrchové úpravy navrhujeme tak, abychom používali co nejvíce přírodních olejů, vodou ředitelných barev a mořidel.

Upravujeme technologické procesy tak, abychom vytvářeli co nejnižší hluk uvnitř výroby a nebyli jsme hluční pro své okolí.

Naším cílem je být co nejvíce energeticky úsporná a ekologická firma.