NDA – Dohoda o mlčenlivosti

Když uzavíráme dohodu o mlčenlivosti NDA, tak se zavazujeme k diskrétní spolupráci s klientem, což znamená například nesdílení žádných fotografií produktů, citlivých informací, technologických postupů atd.. Kvůli tomu na našich stránkách nemusíte vidět všechny fotky aktuálních výrobků.